SI-HR

IPotential - project FIDES

Login
English (United Kingdom)Slovenian (SI)Croatian(HR)
A+ R A-

Tehnološki park Varaždin d.o.o.

varazdinProjekt Tehnološki Park Varaždin nastao je 2003. godine. Inicijatori projekta bili su Varaždinska županija, grad Varaždin, Hrvatska gospodarska komora, Visoka elektrotehnička škola (sadašnje Veleučilište u Varaždinu) i Elektrostrojarska škola Varaždin. 2007. godine Grad Varaždin je odlučio transformirati ovaj projekt u društvo s ograničenom odgovornošću. Vlasnici novoosnovanog poduzeća su grad Varaždin, Fakultet organizacije i informatike Varaždin te Veleučilište u Varaždinu.

Danas TPV jest poduzeće za uspostavu inkubacijskog centra za inovativna tehnološka start-up poduzeća, uspostavu mehanizma za unapređenje postojećih tehnološki inovativnih poduzeća, poboljšanje transfera znanja s učilišta i razvojnih centara u gospodarstvo, umrežavanje poduzeća, obrazovnih institucija, razvojnih agencija i inovativnih pojedinaca te promjenu percepcije prema inovativnosti kao temelju novog gospodarstva. TPV broji sedam zaposlenika koji trenutačno rade na 6 projekata:

- FIDES (FROM IP TO BUSINESS: Razvoj okruženja za start up poduzeća),
- EntrepreneurSHEp Hrvatska,
- YICT (Mladi lovci na karijeru),
- INTERINO (Prekogranična integracija znanja, kompetencija i inovacija),
- SOCPOD (Upotreba lokalnih resursa za razvoj socijalnog poduzetništva),
- EEN (Usluge potpore za poslovanje i inovacije u Hrvatskoj).

24 poduzeća (stanara) je locirano u TPV-u (više od 200 zaposlenika), pri čemu se većina njihovih aktivnosti odnosi na razvoj Software-a i Hardware-a.

Imate pitanje u vezi s intelektualnim vlasništvom?

Email:
Naslov:
Poruka: